Vijeće roditelja

U školi je formirano  Vijeće  roditelja delegiranjem po jednog člana iz svakog razreda.  Program i zadaci Vijeća roditelja osnovne škole definisani su  Članom 97.  Zakona o osnovnom obrazovanju. 

Odnosi se na slijedeće:

  • Vijeće roditelja se formira na osnovu izbora roditelja iz svakog razreda.
  • Promoviše interese škole u zajednici  u kojoj se škola nalazi,
  • Predstavlja stavove roditelja škols odboru,
  • Izjašnjava se o svim pitanjima vezanim za rad i rukovođenje školom,
  • Utvrđuje prijedlog članova školskog odbora iz reda roditelja,
  • Učestvuju u pripremi i realizaciji odgovarajućih projekata koji podržavaju i promovišu obrazovni rad u školi,
  • Razvija unikaciju i odnose između učenika, nastavnika, roditelja i lokalne zajednice.

 

Koordinaciju rada Vijeća  roditelja provodiće profesorica Mersija Sarajlić.

TPL_JM-MICA_ADDITIONAL_INFORMATION