Vijeće učenika

S ciljem stvaranja što kvalitetnije i za učenika poželjne škole ovom tijelu posvetiti što više pažnje i osigurati maksimum za njihovo djelovanje.

Rukovodstvo Vijeća čine predsjednik, zamjenik, sekretar i blagajnik. Vijeće počinje sa radom u oktobru i donijet će svoj kodeks kojim će biti regulisane obaveze ali i prava učenika u školi.

           

Osnove programa po kojem će raditi Vijeće učenika su:

  • Što veći broj učenika da se aktivnije uključuje u razne školske programe i da doprinosi rješavanju problema u kojima se škola trenutno nalazi
  • Demokratizacija odnosa u školi (Radionice o željenim temama, Diskusije , Debate, i sl.)
  • Razvijanje samoinicijative  učenika (nabavka polovne računarske opreme – akcija sa VŠR; nabavka polovnih knjiga za biblioteku; Akcije na uređenju škole, Ekologija, ….)
  • Educiranje u različitim vannastavnim, životnim oblastima (Efikasno  korištenje slobodnog vremena, Saradnja sa medijima – ¨Čujte nas!¨, Razni kvizovi i takmičenja na nivou škole u oblastima koje nas interesuju ….)
  • Razvijanje tolerancije i osjećaja odgovornosti ( saradnja sa MZ i pomoć bolesnim i starim, Saradnja sa nekim od Vijeća učenika iz drugih škola )

 

Vijeće učenika broji 24 člana – po jedan predstavnik svakog odjeljenja u školi.

Vijeće učenika treba da animira što veći broj učenika da se aktivnije uključuju u razne školske programe.

 

Ciljevi :

          Demokratizacija odnosa u školi

          Razvijanje samoorganizovanja učenika

          Educiranje u različitim vannastavnim , životnim oblastima

          Razvijanje tolerancije i osjećaja odgovornosti

 

Koordinatorica Vijeća učenika je Kapetanović Esma.

TPL_JM-MICA_ADDITIONAL_INFORMATION