Lista sekcija


Red. br.

SEKCIJA/VNA

Voditelj/ica

1.        

Klub malih matematičara

Lejla Husejnefendić

2.        

Plesna

      Žarmen Hamidović

3.        

    Sekcija engleskog jezika

      Selma Pašić Ibralić

4.        

     Crveni križ i prva pomoć

      Mirela Pejić

5.        

  Debatna sekcija i đački klub

      Admila Hasić

6.        

Klub ljubitelja knjige

Tatjana Narančić

7.        

Dramsko/recitatorska

Selma Kopić

8.        

Ekološka

Amela Zvorničanin

9.        

       Novinarsko medijska

Adisa Kadić

10.     

          Mali prirodnjaci

        Vildana Mujakić

11.     

Humanitarna družina

Mina Sakić

12.     

                KMT-inovatori

     Zlatan Mehikić, Anel Lolić

13.     

Košarkaško/odbojkaška

         Jasmina Fočak

14.     

Likovna

Borka Jokić

15.     

Hor

Selina Pirić

16.     

               Mali hor

          Sabrina Silahić

17.     

Sportska

Almir Dorić

18.     

Likovna sekcija

 Zumra Šahović

19.     

          Mali istraživači

         Sabina Devedžić

20.     

Sekcija engleskog jezika

Goran Smajlović

21.     

            KMT

         Mirsad Dautović

22.

  Dramsko recitatorska

         Refika Klenić

23.

       Klub mladih fizičara

         Vesna Omerbegović

24.

   Sekcija engleskog jezika

         Danijal Berberović

25.

        Vijeće učenika

         Esma Kapetanović

26.

        Vijeće roditelja

         Mersija Sarajlić

Civitas

NAZIV AKTIVNOSTI CIVITAS
NAMJENA    Aktivnim  uključivanjem učenika u svim segmentima života škole,projektima,kulturnim,obrazovnim i humanitarnim aktivnostima samo je dokaz kako se  na najbolji način može predstaviti i promovisati rad škole.
Stvaranjem saradničkog odnosa izmedu učenika i nastavnika  ali i između samih učenika doprinosi stvaranju pozitivne klime u školi.
Učenici ispoljavaju  kreativnost, samostalnost, snalažljivost.

NOSITELJI   Učenici od VI-VIII razreda,   prof.  Nerma Burek/Nermina HalilovićSportska sekcija

NAZIV AKTIVNOSTI SPORTSKA SEKCIJA
NAMJENA

Zdrav i pravilan razvoj učenika.

Dječaci-fudbal, djevojčice-odbojka

NOSITELJI Učenici II-V  razreda – prof. Almir DorićRecitatorska

NAZIV AKTIVNOSTI RECITATORSKA SEKCIJA
NAMJENA

Nastupi prilikom obilježavanja svečanosti u školi.

Uvježbavanje, razvijanje, spoznavanje i doživljavanje književnih djela; razvijanje poštovanja prema jeziku bosansko-hercegovačkih naroda, književnosti i kulturi.

NOSITELJI  Učenici od VI-VIII razreda,  prof. Amira ŠehićRitmička

NAZIV AKTIVNOSTI RITMIČKA SEKCIJA/moderni ples
NAMJENA

Pružiti djeci igre, pjesme i plesove primjerene njihovom uzrastu. 
Djeca vole plesati i upravo se u školi može formirati pozitivan i ispravan stav prema plesu.  Ples usklađuje i estetski oblikuje pokrete tijela , koordinira ritmičke, vokalne i plesne potencijale; potiče kreativnost i izražajnost; stvara toleranciju i međusobno uvažavanje kod djece

NOSITELJI  Učenici I-VIII razreda – prof. Zumra ŠahovićEngleski jezik

NAZIV AKTIVNOSTI SEKCIJA ENGLESKOG JEZIKA
NAMJENA

Radimo igrokaze na engleskom jeziku.

Djeca izrađuju kostime i scenografiju u skladu sa tekstom.

Cilj nam je druženje i učenje engleskog jezika kroz igru i glumu.

Sekcija broji 15 članova.

NOSITELJI   Goran Smajlović, Selma Pašić Ibralić, Danijal Berberović i učenici Likovna družina

NAZIV AKTIVNOSTI LIKOVNA DRUŽINA
NAMJENA •    Razvijati estetske osobine, radne navike, upornost, maštu, samostalnost i dosljednost u radu, poštivanje svog i tuđeg rada i objektivnost u samovrjednovanju.
•    Poticati inicijativu, radoznalost, strpljivost  u radu,
•    Djelovati odgojno - razvijati suradnički odnos i planiranje unutar grupe, formirati svoje stavove,  iznositi nova rješenja i ideje.
•    Družiti se, razvijati dobre odnose među učenicima i učiteljima
NOSITELJI Učenici I-V razreda – prof. Meliha ĐonlagićTPL_JM-MICA_ADDITIONAL_INFORMATION