Engleski jezik

NAZIV AKTIVNOSTI SEKCIJA ENGLESKOG JEZIKA
NAMJENA

Radimo igrokaze na engleskom jeziku.

Djeca izrađuju kostime i scenografiju u skladu sa tekstom.

Cilj nam je druženje i učenje engleskog jezika kroz igru i glumu.

Sekcija broji 15 članova.

NOSITELJI   Goran Smajlović, Selma Pašić Ibralić, Danijal Berberović i učenici TPL_JM-MICA_ADDITIONAL_INFORMATION