Dramsko/recitatorska

NAZIV AKTIVNOSTI DRAMSKO /RECITATORSKA
NAMJENA     •    Razvijati scenski izražaj, radne navike, upornost, maštu, samostalnost i dosljednost u radu, poštivanje svog i tuđeg rada i objektivnost u samovrednovanju.
•    Poticati na samostalnu scensku aktivnost ,inicijativu, radoznalost, strpljivost  u radu,
•    Djelovati odgojno - razvijati suradnički odnos i planiranje unutar skupine, formirati svoje stavove,  iznositi nova rješenja i ideje.
•    Družiti se, razvijati dobre odnose među učenicima i učiteljima.
NOSITELJI Učenici od 6. do 9.r. ,  nastavnica Selma Kopić

TPL_JM-MICA_ADDITIONAL_INFORMATION