Prva pomoć

 

 NAZIV AKTIVNOSTI

 

PRVA POMOĆ/CRVENI KRIŽ
HUMANITARNA DRUŽINA

NAMJENA

Ostvarivanje aktivnosti   iz oblasti  prva pomoć

Organizovanje humanitarnih akcija 

Realizacija aktivnoti na zaštiti starih lica - Sunčana jesen života – u saradnji sa MZ-ima i penzijskim organizacijama

Uključivanje u aktivnosti koje sprovode  humanitarne organizacije

Prikupljanje materijala o zdravlju (uređenje panoa škole)

Nedelja Crvenog križa ( prijem prvaka u podmladak CK)

NOSITELJI

Mirela Pejić- Crveni križ/Prva pomoć i učenici od IV –IX razreda

Mina Sakić – humanitarna družina i učenici od IV do IX razreda

TPL_JM-MICA_ADDITIONAL_INFORMATION