Lista sekcija


Red. br.

SEKCIJA/VNA

Voditelj/ica

1.        

Klub malih matematičara

Lejla Husejnefendić

2.        

Plesna

      Žarmen Hamidović

3.        

    Sekcija engleskog jezika

      Selma Pašić Ibralić

4.        

     Crveni križ i prva pomoć

      Mirela Pejić

5.        

  Debatna sekcija i đački klub

      Admila Hasić

6.        

Klub ljubitelja knjige

Tatjana Narančić

7.        

Dramsko/recitatorska

Selma Kopić

8.        

Ekološka

Amela Zvorničanin

9.        

       Novinarsko medijska

Adisa Kadić

10.     

          Mali prirodnjaci

        Vildana Mujakić

11.     

Humanitarna družina

Mina Sakić

12.     

                KMT-inovatori

     Zlatan Mehikić, Anel Lolić

13.     

Košarkaško/odbojkaška

         Jasmina Fočak

14.     

Likovna

Borka Jokić

15.     

Hor

Selina Pirić

16.     

               Mali hor

          Sabrina Silahić

17.     

Sportska

Almir Dorić

18.     

Likovna sekcija

 Zumra Šahović

19.     

          Mali istraživači

         Sabina Devedžić

20.     

Sekcija engleskog jezika

Goran Smajlović

21.     

            KMT

         Mirsad Dautović

22.

  Dramsko recitatorska

         Refika Klenić

23.

       Klub mladih fizičara

         Vesna Omerbegović

24.

   Sekcija engleskog jezika

         Danijal Berberović

25.

        Vijeće učenika

         Esma Kapetanović

26.

        Vijeće roditelja

         Mersija Sarajlić

TPL_JM-MICA_ADDITIONAL_INFORMATION