Školski odbor

Školski odbor

Školski odbor je organ upravljanja u školi, a broji pet članova.

Dva  člana Školskog odbora su iz reda nastavnika i stručnih saradnika, jedan član iz reda roditelja, odnosno staratelja učenika škole i dva  člana su  predstavnici  osnivača.

Nadležnosti Školskog odbora regulisane su  Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju TK, Pravilnikom o radu škole i Pravilima Škole .

TPL_JM-MICA_ADDITIONAL_INFORMATION