Nastavničko vijeće

Nastavničko vijeće u toku godine obavlja sljedeće poslove iz svog djelokruga rada:

 • razmatranje rezultate rada odjeljenja, odjeljenskih vijeća i nastavnika nakon svake klasifikacije,
 • na bazi analiza i zaključaka utvrđenih na sjednici Nastavničkog vijeća preduzima određene mjere za postizanje boljih rezultata,
 • staranje o organizaciji odgojno-obrazovnog rada,
 • praćenje ostvarivanja nastavnog plana i programa, preduzimanje mjera za njihovo izvršavanje i   podnošenje  izvještaja Upravnom odboru škole  o istom ,
 • utvrđivanje prijdloga i razmatranje izvršenja Godišnjeg programa rada škole, stručnog usavršavanja nastavnika i stručnih saradnika, program rada stručnih organa, tijela i isija,
 • izbor oblika nastave i saglasno tome vršenje rasporeda učenika i podjela predmeta na nastavnike, odnosno vršenje rasporeda podjele poslova i radnih zadataka na nastavnike u okviru 40 satne radne sedmice,
 • razmatranje uspjeha učenika i rada odjeljenskih vijeća,
 • određivanje rukovodioca odjeljenskih vijeća,
 • staranje  o radu zajednice učenika škole,
 • analiziranje rada nastavnika, stručnih saradnika i predlaganje mjera za unapređnje odgojno-obrazovnog rada,
 • imenovanje isije za popravne ispite,
 • razmatranje izvještaja o polaganju ispita,
 • razmatranje  izvještaja o izvršenom stručnom nadzoru,
 • odobravanje završavanja dva razreda u toku jedne školske godine,
 • staranje  o profesionalnom usmjeravanju učenika.

TPL_JM-MICA_ADDITIONAL_INFORMATION