Odluka o izboru prvorangiranog kandidata

Ovdje možete pogledati odluku o izboru prvorangiranog kandidata na osnovu konačne rang liste (konkurs raspisan 30.07.2019.)

TPL_JM-MICA_ADDITIONAL_INFORMATION