Organizacija zadužena za Jugoistočnu Evropu ( JICA ) u izgradnji objekata,  u saradnji sa Vladom Tuzlanskog kantona, sredinom 2001. godine donijela je odluku o izgradnji osnovne škole na području Sjenjaka. Ceremonija primopredaje objekta održana je 9. marta 2004. godine. JUOŠ Sjenjak počela je sa radom 6. septembra 2004. godine. U toj prvoj školskoj godini upisano je 360 učenika od 1. razreda devetogodišnjeg obrazovanja do 8. razreda, u 17 odjeljenja i zaposleno 23 nastavnika i profesora. U ovoj školi je po prvi put na inicijativu CCI obavljen demokratski izbor direktora škole (Mr.sci. Sulejman Mulić )

Od 2009 funkciju direktora obavlja Mr.sci. Damir Džafić.

Od novembra 2016. godine funkciju direktora škole obavlja profesorica Indira Lukavica.

Od oktobra 2020. godine funkciju direktora obavlja Dr.sc. Damir Džafić. 

Od 8. juna 2021. godine funkciju VD Direktora obavlja profesorica Alma Hadžiselimović