Dabar informatičar

Izazov Dabar informatičar je namijenjen učenicima osnovnih i srednjih škola. Izazov ima za osnovni cilj da omogući učenicima da se zabave, nešto novo nauče i da pokažu sve svoje talente, i poznate i skrivene.

 

Izazov takođe ima za cilj da pruži priliku svima za jedan novi susret sa informatikom u svakodnevnom životu i informatikom kao naučnom disciplinom. Izazov Vam, dragi učenici i nastavnici, može pomoći da otkrijete svoje, do sada skrivene, mogućnosti i talente i pruži Vam priliku da vježbate svoje kompjutersko razmišljanje.Za Dabar izazov nije potrebno nikakvo predznanje iz informatike.

Izazov se organizuje svake godine u novembru mjesecu a u Bosni i Hercegovini izazov je održan po prvi puta u maju i junu ove godine kao probni događaj. Učestvovalo je ukupno više od 2500 učenika. Izazov se, u pravilu, održava pod nadzorom i uz pomoć nastavnika informatike u informatičkim kabinetima u školi.

Izazov u Bosni i Hercegovini će trajati od ponedjeljka 7 novembra sa početkom u 8 sati i trajaće do subote 19 novembra do 20 sati.

Dabar je samo jedan zabavan početak otkrivanja informatike kao nauke. Za najbolje učesnike će biti organizovani susreti sa finalnim takmičenjem gdje će kao nagrade biti obezbijeđene škole informatike i programiranja, susreti sa naučnim radnicima i profesionalcima informatičarima. Ove aktivnosti se planiraju tokom zimskog raspusta (28.1.2017. godine)

Dabar izazov je prvi put održan u Litvaniji 2004 i sada se održava u više od 50 zemalja svijeta a od prošle godine i u Bosni i Hercegovini. Svaka zemlja organizuje izazov nezavisno u isto vrijeme tokom jedne ili dvije sedmice novembra poštujući zajednička pravila. Svake godine se priprema jedan skup zadataka gdje onda svako pravi svoju krajnju selekciju.

Učenici naše škole ( od 5-9 razreda) su uzeli učešće u ovom izazovu a rezultate možemo očekivati ubrzo.

TPL_JM-MICA_ADDITIONAL_INFORMATION