Oglas

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

JUOŠ „SJENJAK“ TUZLA

 

Datum: 8.1.2016.god.

 

RANG LISTA KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE

OGLASA

 

Pozicija /Radno mjesto: 29.1. administrativno-finansijski zaposlenik,1 izvršilac, ½ norme, na odredjeno vrijeme od 1.2.2016. godine

 

USLOVE OGLASA  ISPUNJAVAJU SLIJEDEĆI KANDIDATI:

Pezime (Ime oca) i ime

Delmanović /Ibrahim/ Nermina

Alagić /Sead/ Amra

Emkić /Enes/ Emir

Pozderović-Nedimović /Mirzet/ Aida

Mahmutović /Nusret/ Mersiha

Ćosić /Nihad/ Sabrina

Ahmetbegović /Faik/ Mirela

 

Komisija za bodovanje:

Indira Lukavica, predsjednik ___________________________________

Nadira Husić, član ___________________________________________

Admila Hasić, član ________________________________________

 USLOVE OGLASA  NE ISPUNJAVAJU SLJEDEĆI KANDIDATI:

                  Pezime (Ime oca) i ime

                                        Razlog

Tadić /Nikola/ Marijana

nema odgovarajuću stručnu spremu niti Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

Jaganjac /Hajrudin/ Amela

nema Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

Mujičić /Mehmed/ Mersiha

nema Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Komisija za bodovanje:

Indira Lukavica, predsjednik ___________________________________

Nadira Husić, član ___________________________________________

Admila Hasić, član ________________________________________

 

 

TPL_JM-MICA_ADDITIONAL_INFORMATION