Aktivno učenje

U OŠ „Sjenjak“ završena obuka nastavnika za primjenu projekta Aktivno učenje /nastava.

U okviru programa za unapređenje nastavničkih kompetencija: Model kontinuiranog profesionalnog razvoja nastavnika u praksi, nastavnici Osnovne škole „Sjenjak“ su prvi nastavnici sa područja Bosne i Hercegovine koji su prošli kroz program obuke seminara Aktivno učenje/nastava (AUN).

Projekat ima za cilj da inovira pristup učenju/nastavi u školama, da promijeni metode nastave/učenja u školama, poboljša kvalitet znanja i umijeća učenika.

AUN osposobljava djecu za život van škole time što kroz različite školske aktivnosti podstiče cjelokupan dječiji razvoj i daje mogućnosti za ispoljavanje i unapređenje bogatog repertoara sposobnosti.

Seminar su vodili mr. sci Ediba Pozderović, Azra Mujkanović, mr. sci Nedim Prelić, Stjepan Piljić i Senada Pepeljak.

TPL_JM-MICA_ADDITIONAL_INFORMATION