Seminar

U periodu od  6. do 8.11.2015. godine u našoj školi  je održan seminar-Aktivno učenje/nastava (program za unapređenje nastavničkih kompetencija: Model kontinuiranog profesionalnog razvoja nastavnika u praksi). Voditelji seminara: Ediba Pozderović, Azra Mujkanović, Senada Pepeljak, Nedim Prelić i Stjepan Piljić

TPL_JM-MICA_ADDITIONAL_INFORMATION