Radionica

08.10.2012 godine u našoj školi je realizovana radionica na temu "Maloljetnička delikvencija". Gosti predavači su bili predstavnici MUP-a, predstavnici Disciplinskog centra i predavači iz Biroa za ljudska prava. Na radionici su bili prisutni članovi Vijeća roditelja, kao i razrednici od 4-9 razreda. Radionica je trajala 2 sata.

TPL_JM-MICA_ADDITIONAL_INFORMATION