Program prevencije vršnjačkog nasilja

  • Štampa

JU OŠ ''SJENJAK'' kontinuirano, u skladu sa Godišnjim programom rada škole, realizira programe prevencije vršnjačkog nasilja i prevencije bolesti ovisnosti. U školskoj 2011/12. godini, Škola je uključena u projekat '' Program prevencije vršnjačkog nasilja '' koji organizira Biro za ljudska prava Tuzla u saradnji sa UNICEF-om.

U sklopu planiranih aktivnosti  projekta, 23.2.2012.godine  u Školi je realizirana edukativna radionica za razrednike.

Na radionici smo imali i gošću, gđu Slavuljica Melisu, pomoćnicu direktora Disciplinskog centra u Tuzli koja je predstavila rad Centra, a zatim odgovarala na brojna  pitanja nastavnika.

Razgovarali smo o prevenciji vršnjačkog nasilja, karakteristikama adolescentskog doba i sačinili Plan aktivnosti Nastavničkog vijeća  u preveciji vršnjačkog nasilja za naredni period.

Slijede edukativne radionice za članove Vijeća  učenika,  Vijeća roditelja, a zatim   aktivnosti sa učenicima na razrednim sastancima.