Konačna rang lista kandidata (august 2018)

Ovdje možete pogledati rang listu kandidata po objavljenom konkursu na pozicije 74.1.-74.9.

TPL_JM-MICA_ADDITIONAL_INFORMATION