Konačne odluke

Ovdje možete pogledati konačne odluke raspisanog konkursa (januar 2018. god.)

TPL_JM-MICA_ADDITIONAL_INFORMATION