Odluka o prijemu kandidata na na poziciju 53.1. Higijeničar i poziciju 14.1. Saradnik za ekonomsko-finansijske poslove

Ovdje možete pogledati konačne odluke o prijemu kandidata na pozicije 53.1. i 14.1

TPL_JM-MICA_ADDITIONAL_INFORMATION