Kupujmo domaće

Završnom manifestacijom, u okviru projekta ,,Kupujmo, koristimo domaće", Osnovna škola ,,Sjenjak" objedinila je aktivnosti koje su realizovane od 14-18.XI 2016.godine. Aktivnosti su se odvijale kroz koorelaciju nastavnih predmeta, na nivou odjeljenja Razredne nastave, a odjeljenja Predmetne nastave kroz časove Odjeljenske zajednice.

Više o ovom na facebook stranici škole:

TPL_JM-MICA_ADDITIONAL_INFORMATION