Maturalna ekskurzija

Maturalna ekskurzija

U srijedu 25.09.2013. godine nakon okupljanja učenika ispred škole, u 5h smo krenuli na ekskurziju u pravcu Rabca preko Bihaća, Plitvičkih jezera, Rijeke i Opatije. Tokom putovanja pravili smo česte pauze radi odmora učenika.

Opširnije: Maturalna ekskurzija

UČENIK GENERACIJE

UČENIK GENERACIJE

Na osnovu člana 56. stav (7) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 6/04, 7/05 i 17/11), ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, donosi

 P R A V I LN I K

o utvrđivanju Kriterija i načina izbora učenika generacije osnovne škole

Opširnije: UČENIK GENERACIJE

Radionica za učenike

  U saradnji sa Biroom za ljudska prava u Tuzli organizirana radionica za učenike JUOŠ ''Sjenjak'' o temi  ''Prevencija vršnjačkog nasilja i maloljetničke delikvencije''. Datum održavanja radionice: 10.10.2012 godine

 

 

 

Opširnije: Radionica za učenike

Sandučić povjerenja

U holu škole instaliran ''sandučić povjerenja''

Sandučić povjerenja predstavlja oblik komunikacije sa svim učenicima škole sa svrhom preventivnog djelovanja na veći broj učenika i pružanja pomoći u rješavanju problema učenika. U njega učenici ubacuju šifrom ili imenom  potpisana pitanja, traže pomoć vezano uz probleme u školi, porodici i u ljubavi,  te daju svoje prijedloge i mišljenja. Odgovori se stavljaju na oglasnu ploču ili se podižu u biblioteci škole.

Radionica

08.10.2012 godine u našoj školi je realizovana radionica na temu "Maloljetnička delikvencija". Gosti predavači su bili predstavnici MUP-a, predstavnici Disciplinskog centra i predavači iz Biroa za ljudska prava. Na radionici su bili prisutni članovi Vijeća roditelja, kao i razrednici od 4-9 razreda. Radionica je trajala 2 sata.

Olimpijada

JUOŠ „Sjenjak“ na takmičenju koje je organizirao BH TELECOM  u stvaralaštvu mladih o temi „Olimpijada“, učeničkim likovnim i literarnim radovima, osvojila je vrijedne nagrade. 

 

 

Opširnije: Olimpijada

Školski projekti

 

JUOŠ “Sjenjak” školsku godinu započela realizacijom novih projekata


Novu školsku 2012/13 godinu naša škola počela je realizacijom novih projekata, koji imaju za cilj poboljšanje uslova odgoja i obrazovanja djece koja pohađaju ovu ustanovu. Već u prvom mjesecu ove školske godine realizirana su dva značajna projekta: odbojkaško igralište na pijesku i nabavka novih lektirnih naslova.

Opširnije: Školski projekti

TPL_JM-MICA_ADDITIONAL_INFORMATION