Aktivno učenje

U OŠ „Sjenjak“ završena obuka nastavnika za primjenu projekta Aktivno učenje /nastava.

Opširnije: Aktivno učenje

Dan državnosti

U našoj školi je 24.11.2015. godine svečano obilježen predstojeći praznik - Dan državnosti Bosne i Hercegovine.

Opširnije: Dan državnosti

Vannastavne aktivnosti

Ovdje možete pogledati raspored vannastavnih aktivnosti za učenike razredne i predmetne nastave sa terminima (školska 20015/2016)

 

Seminar

U periodu od  6. do 8.11.2015. godine u našoj školi  je održan seminar-Aktivno učenje/nastava (program za unapređenje nastavničkih kompetencija: Model kontinuiranog profesionalnog razvoja nastavnika u praksi). Voditelji seminara: Ediba Pozderović, Azra Mujkanović, Senada Pepeljak, Nedim Prelić i Stjepan Piljić

Ekskurzija

U periodu od 27.9. do 30.9.2015 godine učenici naše škole su obavili Maturalnu ekskurziju (Rabac). Kao i prethodnih godina ekskurzija sa veoma bogatim sadržajem je okončana i ostala u jako lijepom sjećanju kako učenicima tako i nastavnicima. Voditelji ekskurzije: Vesna Omerbegović i Indira Lukavica

Posjeta kinu

Učenici nižih razreda su imali priliku gledati film "Smotanko i Trapavko" a učenici viših razreda "Hotel Transilvanija2"

Opširnije: Posjeta kinu

ODLUKA O PRIJEMU KANDIDATA

Ovdje možete pogledati odluku o prijemu kandidata.

Opširnije: ODLUKA O PRIJEMU KANDIDATA

TPL_JM-MICA_ADDITIONAL_INFORMATION