Konačna rang lista (pomoćno tehničko osoblje-2.9.2020))

Ovdje možete pogledati konačnu rang listu za pomoćno tehničko osoblje.

Odluke o izboru prvorangiranih kandidata (27.8.2020)

Ovdje možete pogledati sve odluke o izboru prvorangiranih kandidata.

Rang lista kandidata (19.8.2020)

Ovdje možete pogledati rang listu kandidata (sve pozicije).

Konačne rang liste kandidata (27.8.2020)

Ovdje možete pogledati konačne rang liste kandidata (sve pozicije)

Lista kandidata (10.08.2020 godine)

Ovdje možete pogledati listu kandidata (sve pozicije)

Rang lista (19.8.2020)

Ovdje možete pogledati rang listu kandidata (sve pozicije).

Odluka za učenika generacije

 

Ovdje možete pogledati odluku za učenika generacije

TPL_JM-MICA_ADDITIONAL_INFORMATION