Konačna rang lista kandidata (august 2019)

Ovdje možete pogledati konačnu rang listu kandidata za sve pozicije objavljene na konkursu (august 2019)

Odluka o izboru prvorangiranog kandidata (biologija i hemija)

Ovdje možete pogledati odluku o izboru prvorangiranog kandidata iz biologije i hemije

Konačna rang lista kandidata iz Biologije

Ovdje možete pogledati konačnu rang listu.

Konačna rang lista kandidata(biologija i hemija)

Ovdje možete pogledati konačnu rang listu kandidata za radno mjesto nastavnika bilogije i hemije

Rang lista kandidata za pomoćno tehničko osoblje (august 2018)

Ovdje možete pogledati rang listu kandidata za pomoćno tehničko osoblje (pozicije 53.1 i 53.2)

Konačna rang lista kandidata iz Hemije

Ovdje možete pogledati konačnu rang listu. 

Konačna rang lista kandidata (august 2018)

Ovdje možete pogledati rang listu kandidata po objavljenom konkursu na pozicije 74.1.-74.9.

TPL_JM-MICA_ADDITIONAL_INFORMATION